Mu Free ALL + Full Set Thần + Auto Reset In Game

Game Mới Ra Mu Free ALL + Full Set Thần + Auto Reset In Game

  • Xin giới thiệu cho anh em, 1 game MU Online dành cho PC
  • Hỗ trợ người chơi SET Đồ Full vĩnh viễn + Pet Pandan + Bùa đầy đủ
  • Có Server dành riêng cho người vào sau, chơi không bị thọt
  • Cày Reset được điểm Gcoin, dùng Gcoin mua đồ đạc, mua ngọc
  • EVENT săn boss 1 tiếng / 1 lần.
  • Công thành chiến 1 tháng / 1 lần
  • Có EVENT sinh tồn, công bằng, ai cũng chơi được
  • Server online đông, admin hỗ trợ nhiệt tình
  • Phiên bản Custom 6.17, cày reset nhận quà theo mốc.

Các Lệnh InGame

/change : Làm nhiệm vụ cấp 3
/reset auto: Reset auto tại chỗ
/clearinv: Xóa hòm đồ riêng của nhân vật
/clearpoint: Xoá điểm cộng
/mohomdo: Mở hòm đồ từ xa
/lock : Khóa đồ của nhân vật ( Vi du: /lock 123 )
/unlock : Mơ khóa đồ của nhân vật ( Vi du: /unlock 123 )
/re auto : Chấp nhận mọi loại lệnh ( muốn đặt thêm pass thì thêm số phía sau, thường sử dụng cho party )
/setparty : Tạo party từ xa ( Ví dụ: /setparty 123 )
/vaoparty : Vào party từ xa ( Ví dụ: /vaoparty 123)
/pkclear: Xóa tội
/homdo : Đổi thùng đồ ( ví dụ: /homdo 1 là mở hòm đồ số 1 )

/zen: Lệnh zen

Dowload

Recommended For You

About the Author: admingm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.