Game Mới Ra | Thục Sơn Kỳ Hiệp II

Game Mới Ra
Game Mới Ra

MÁY CHỦ MỚI

 • Cấp độ Nhân vật max 75
 • Cấp độ Thuần Thú max 25
 • Cấp độ Khảm nạm max +10
 • Câp độ màu max Thiên Lam
  ⭐Săn Trang Bị Tử Tinh:
 • Danh Thương Phi Lôi Lĩnh – Danh Vọng 6x
 • Chưởng Môn Phi Lôi Lĩnh – PVP 6x
 • Khổng Tước Hà – Danh Vọng 7x

Cấm địa mới

 • Xào Huyệt Hải Tặc – PVP 7x
 • Tây Cực Giáo – Danh Vọng 8x
 • Trụy Tinh Sơn Đỉnh – PVP 8x
 • Trấn Tinh Cung – Danh Vọng 9x
 • Linh Xà Huyệt Động – Danh Vọng 9x

Hoạt Động Mới:

 • Xưng Hùng Tranh Bá
 • Liệt Hỏa Thần Thú
 • Siêu Độ Vong Hồn
 • Đổ Thánh
 • Bang Hội Đại Bảo Tiêu

Tính Năng Mới

 • Thất Tinh Thần Long
 • Long Phụng Uyên Ương
 • Càn Khôn Bảo Bao
 • Khảm Bảo Thạch
 • Lôi Đài Sinh Tử
 • Xưng Hùng Tranh Bá
 • Long Uyên Độc Tôn
 • Tiên Cầm Nam

Bản Đồ Mới

 • Nghiêu Tiêu Quốc
 • An Lạc Đảo
 • Cuồng Phong Cốc
 • Hoang Vu Chi Địa
 • Di Vong Chi Địa
 • Vô Hoa Thôn Lạc

Dowload

 • ?Homepage: http://tskh2.com
 • ☀️Forum: http://forum.tskh2.com
 • ?Group: https://www.facebook.com/groups/thucsonkyhiep2/
 • ⬇️Download: http://tskh2.com/download
 • ?Newbie: http://tskh2.com/tan-thu

Recommended For You

About the Author: admingm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.